Διαβάστε τα σχετικά δελτία τύπου

Δελτία Τύπου

21 Οκτωβρίου 2020

Δράση δημοσιότητας από το Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Στα πλαίσια του έργου “Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση” με ακρωνύμιο ΚοιΡο3ε το Γ.Ν.Παπαγεωργίου υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις δημοσιότητας: 16/10/2020 Η Βασιλική Χολέβα (Κλινική […]
29 Ιουνίου 2020

Identifying linguistic cues; towards developing robots with empathy in autism interventions – JCMK 2020, vol. 2, no. 56

AUTHORS: E. VROCHIDOU, G.A. PAPAKOSTAS, M. D. KERASIDOU, M. PAPADOPOULOU, P. KECHAYAS, V. G. KABURLASOS, V. HOLEVA, V. NIKOPOULOU Abstract: The last decade autism research has […]
29 Ιουνίου 2020

Distance Special Education Delivery by Social Robots – Electronics 2020, 9, 6

AUTHORS: A. EVANGELIOU, C. BAZINAS, C. LYTRIDIS, G. SIDIROPOULOS, G.A. PAPAKOSTAS, V. G. KABURLASOS, V. HOLEVA, V. NIKOPOULOU Abstract: The outbreak of the Severe Acute Respiratory […]
22 Ιουνίου 2020

Παρουσίαση του προγράμματος ‘ΚοιΡο3Ε’: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση – Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 7-8 Μαρτίου 2020

AUTHORS: A. EVANGELIOU, A. KEHAGIAS, C. BAZINAS, C. I. PAPADOPOULOU,G.A. PAPAKOSTAS, M. PAPADOPOULOU, V. G. KABURLASOS,V. HOLEVA, V. NIKOPOULOU Εισαγωγή: Η χρήση των κοινωνικών ρομπότ σε διάφορες […]
22 Ιουνίου 2020

A feasibility study to evaluate the application of a robot-assisted ASD intervention in Greece – INSAR 2020, Seattle, Washington, USA

AUTHORS: C. BAZINAS, C.LYTRIDIS, CH.DARDANI, M. PAPADOPOULOU,P. KECHAYAS, V. G.KABURLASOS, V. HOLEVA, V. NIKOPOULOU Background: Robot-assisted therapy in Autism Spectrum Disorders (ASD) gained a lot of […]
22 Απριλίου 2020

Audio Signal Recognition Based on Intervals’ Numbers (INs) Classification Techniques

AUTHORS: C. LYTRIDIS, E. KARAGEORGIOU, E. KOURAMPA, E. VROCHIDOU, G. SIDIROPOULOS, G.A. PAPAKOSTAS, V. G. KABURLASOS Abstract: Speech is one of the major human-machine interaction modalities […]
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΝΤΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ